powrót

Pełna obsługa reklamowa
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

KLIENT: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ZAKRES: pełna obsługa reklamowa (od 2011 r. do nadal)
NAJWAŻNIEJSZE REALIZACJE:
- projekt logo ZDM w Gliwicach (redesign), Księga Identyfikacji Wizualnej
- projekt i wykonanie oznakowania wewnętrznego
- projekt i wykonanie oznakowania zewnętrznego
- projekt i wykonanie wniosków (28 rodzajów)
- udział w konkursie Śląska Rzecz (zestaw 28 wniosków)
- projekt wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach
- poligrafia (wizytówki, papier firmowy, notatnik)
- oznakowanie samochodów
- projekt graficzny strony internetowej

Projekt logo (2011 r.): Zenon Dyrszka, Iwona Dylewska, Paweł Krzywdziński
Projekt materiałów: Iwona Dylewska, Paweł Krzywdziński
Księga Identyfikacji Wizualnej ZDM w Gliwicach
 

Logo ZDM w Gliwicach z oznaczonymi kierunkami "pociągnięć pędzla" plam zieleni oraz drogi.
 

Elementy graficzne, zawarte w logo ZDM w Gliwicach, przedstawiają znane formy architektoniczne miasta Gliwice.
 

Dozwolone kształty pól ochronnych logo ZDM w Gliwicach (kwadratowe i półkoliste).
 

Logo ZDM w Gliwicach w zestawieniu z logo miasta Gliwice.
 

Wykorzystanie logo oraz elementu graficznego w poligrafii i oznakowaniu budynku ZDM w Gliwicach.Wizytówki, 90 × 50 mm.Wnioski ZDM w Gliwicach, A4.
Wystawa pokonkursowa
Śląska Rzecz 2013
To konkurs, w którym wygrywają najbardziej innowacyjne i użyteczne śląskie produkty, projekty graficzne i usługi.Tablica informacyjna główna 1385 × 1200 mm wraz z przykładowym oznakowaniem "Strefy żółtej", tj.:
- tablica umieszczona przy wejściu do strefy żółtej, 600 × 400 mm
- tabliczki informacyjne umieszczane przy drzwiach
- tabliczki informacyjne umieszczane na drzwiach.
Poniżej plan budynku na poziomie parteru z rozmieszczonym oznakowaniem.

 
zobacz więcej grafik i zdjęć z oznakowania wewnętrznego dla ZDM w GliwicachTotem, 1400 × 4500 mm
Litery przestrzenne "Centrum Sterowania Ruchem", 3180 × 1650 mm
Litery przestrzenne "Zarząd Dróg Miejskich" 3080 × 2100 mm.

zobacz więcej grafik i zdjęć z oznakowania zewnętrznego dla ZDM w GliwicachProjekt ulotki informacyjnej - Strefa Płatnego Parkowania w Gliwicach.
poprzednia
kolejna